herkat.info@wp.pl
Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej dystrybutora nawozu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a w szczególności dotyczących składu, stosowania, dawek prosimy o kontakt z dystrybutorem. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia pomyłek i błędów.
nawóz Top 36 Top N Top P Top K Aminocal Folibor Boron Mikro Kombi Zn Cu Mn Mg Calcium Ascofol AminoPlus
Top 36   NIE NIE NIE     NIE               (TAK) (TAK)
Top N NIE     TAK NIE   TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE (TAK) (TAK)
Top P NIE       NIE   TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE (TAK) (TAK)
Top K NIE TAK     NIE   TAK NIE NIE NIE   NIE NIE NIE (TAK) (TAK)
Aminocal   NIE NIE NIE     NIE     (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) TAK (TAK) (TAK)
Folibor                           NIE   (TAK)
Boron NIE TAK TAK TAK NIE     NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE (TAK) (TAK)
Mikro   NIE NIE NIE     NIE             (TAK)   (TAK)
Kombi   NIE NIE NIE     NIE             (TAK)   (TAK)
Zn   NIE NIE NIE (TAK)   NIE       TAK TAK TAK (TAK) TAK (TAK)
Cu   NIE NIE   (TAK)   NIE     TAK   TAK TAK (TAK) TAK (TAK)
Mn   NIE NIE NIE (TAK)   NIE     TAK TAK     (TAK) TAK (TAK)
Mg   NIE NIE NIE (TAK)   NIE     TAK TAK     (TAK) TAK (TAK)
Calcium   NIE NIE NIE TAK NIE NIE (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK)   (TAK) (TAK)
Ascofol (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK)   (TAK)     TAK TAK TAK TAK (TAK)   (TAK)
AminoPlus (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK) (TAK)  
Mieszanie nawozów Wuxal
TAK - miesxzanie możliwe
NIE - mieszanie niemożliwe
(TAK) - mieszanie możliwe, lecz mieszanina zbiornikowa powinna być zastosowana natychmiast po sporządzeniu