herkat.info@wp.pl
Nawożenie dolistne jest jednym z najlepszych sposobów na dostarczenie składników pokarmowych roślinie. Stosowane jest najczęściej w przypadku, gdy pobieranie substancji odżywczych przez system korzeniowy jest utrudnione (np. niewłaściwe pH gleby, źle wykształcony system korzeniowy, nieodpowiednie warunki pogodowe) lub też w okresach zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Odżywianie dolistne pozytywnie wpływa na pobieranie mikro i makroelementów przez system korzeniowy. Nawożenie dolistne stosuje się interwencyjnie bądź zapobiegawczo.
WUXAL